Specifieke vraag? Wij bellen je terug

MSV Priority Support

Voorkom problemen

Ondanks onze supportdoelstellingen gebeurd het soms dat een probleem niet direct kan worden opgelost en kan er daardoor tijdelijk niet, of niet goed, gewerkt worden. Dat kan de nodige gevolgen hebben voor de productie. Veel problemen kunnen echter voorkomen worden door regelmatig onderhoud.

Over_MSV_logoPreventief onderhoud

MSV kan een deel van de problemen voorkomen door het plegen van preventief onderhoud. Afhankelijk van het systeem doen we dat op locatie of via remote-desktop. We controleren dan de staat van de hard- en software en voeren (indien nodig) updates uit. Ook nemen we dan de tijd om te praten met de gebruiker van het systeem. We vragen naar de ervaringen en adviseren waar mogelijk workflow verbeteringen. In het geval er een storing optreedt op een systeem dat door MSV wordt onderhouden, nemen we deze binnen 4 werkuren - nadat de storing gemeld is - in behandeling.

MSV Priority Support = Service Level Agreement

  • Een keer per jaar preventief onderhoud van circa 4 tot 6 uur, op locatie of via remote desktop.
  • Onbeperkt MSV support via telefoon, email en remote desktop.
  • Maximaal 4 werk uren response-tijd op een supportaanvraag.
  • Vervangende hardware, alleen indien beschikbaar bij MSV.

Hardware Replacement Agreement

Normaliter vervangen wij defecte hardware alleen als deze beschikbaar is bij MSV. Echter in bepaalde gevallen kan het voorkomen dat defecte hardware direct moet worden vervangen, maar niet direct beschikbaar is. Dit kan vervelende gevolgen hebben.

MSV kan garanderen dat er wèl vervangende hardware beschikbaar is, maar alleen indien hier een extra overeenkomst over is afgesloten. Dit kan een overeenkomst zijn tussen klant en MSV of tussen klant en fabrikant van het product waarbij MSV de afhandeling voor zijn rekening neemt.

MSV kan Priority Support bieden, zolang de soft- en/of hardware binnen de economische levensduur van het product valt.